Allerede i halvtredserne interesserede landbrugsorganisationerne sig for effektivisering af driften i landbruget på flere niveauer. Æren for den første traktorafprøvning og –udbedring tilfalder en lektor ved Landbohøjskolen i København. Sammen med Statens Redskabsprøver udviklede han en luftbremse. Ved hjælp af denne bremse kunne man bl.a. øge traktorens motorkraft betydeligt. Men det var først i 1962, at decideret traktorafprøvning blev et officielt tilbud.

Med støtte på kr. 170.000,- fra Landbrugets Rationaliseringsfond blev der investeret i seks, teknisk veludstyrede servicevogne, der kørte rundt i hele Danmark. Direkte ud til landets maskinhuse, hvor traktorernes tilstand kom under lup med henblik på udbedring.  

Siden dengang og frem til i dag har Landbrugets Traktorafprøvning gennemsnitligt afprøvet 1.050 traktorer årligt. Indtil 30. september 2010 har Traktorafprøvningen været foreningsejet af landbo- og husmandsforeningerne i Nord- og Midtjylland.  

Den 1. oktober 2010 overgik Traktorafprøvningen til et privatejet firma, nemlig da den daværende prøvemester gennem 8 år overtog firmaet og alle aktiver. I dag kører firmaet fortsat som uafhængig afprøvningsvirksomhed, med ejer Niels Jacob Thomsen som prøvemester og eneste ansatte.